桑生李树
分类:
作者:

桑生李树

佚名 先秦

桑生李树原文:

南顿张助,于田中种禾,见李核,欲持去,顾见空桑,中有土,因植种,以余浆溉灌。后人见桑中反复生李,转相告语。有病目痛者,息阴下,言:"李君令我目愈,谢以一豚。"目痛小疾,亦行自愈。众犬吠声,盲者得视,远近翕赫,其下车骑常数千百,酒肉滂沱。间一岁余,张助远出来还,见之,惊云:“此有何神,乃我所种耳。”因就斫之。

桑生李树拼音解读:

nán dùn zhāng zhù ,yú tián zhōng zhǒng hé ,jiàn lǐ hé ,yù chí qù ,gù jiàn kōng sāng ,zhōng yǒu tǔ ,yīn zhí zhǒng ,yǐ yú jiāng gài guàn 。hòu rén jiàn sāng zhōng fǎn fù shēng lǐ ,zhuǎn xiàng gào yǔ 。yǒu bìng mù tòng zhě ,xī yīn xià ,yán :"lǐ jun1 lìng wǒ mù yù ,xiè yǐ yī tún 。"mù tòng xiǎo jí ,yì háng zì yù 。zhòng quǎn fèi shēng ,máng zhě dé shì ,yuǎn jìn xī hè ,qí xià chē qí cháng shù qiān bǎi ,jiǔ ròu pāng tuó 。jiān yī suì yú ,zhāng zhù yuǎn chū lái hái ,jiàn zhī ,jīng yún :“cǐ yǒu hé shén ,nǎi wǒ suǒ zhǒng ěr 。”yīn jiù zhuó zhī 。上一篇: 问说
下一篇: 外科医生

友情链接 :

成都文化公司   网红经纪   经典文集   中国零食网   日记   剧情   古诗词   同业   成都化妆   模特礼仪   小品大全   游戏身份证号码  
关于我们|网站申明|投稿帮助|意见建议|联系我们