六州歌头·少年侠气
分类:
作者:

六州歌头·少年侠气

贺铸 清朝


少年侠气,交结五都雄。肝胆洞。毛发耸。立谈中。死生同。一诺千金重。推翘勇。矜豪纵。轻盖拥。联飞。斗城东。轰饮酒垆,春色浮寒瓮。吸海垂虹。闲呼鹰嗾犬,白羽摘雕弓。狡穴俄空。乐匆匆。
似黄粱梦。辞丹凤。明月共。漾孤篷。官冗摹;迟刨獭B涑玖。簿书丛。i弁如云众。供粗用。忽奇功。笳鼓动。渔阳弄。思悲翁。不请长缨,系取天骄种。剑吼西风。恨登山临水,手寄七弦桐。目送归鸿。

六州歌头·少年侠气拼音解读:

shǎo nián xiá qì ,jiāo jié wǔ dōu xióng 。gān dǎn dòng 。máo fā sǒng 。lì tán zhōng 。sǐ shēng tóng 。yī nuò qiān jīn zhòng 。tuī qiào yǒng 。jīn háo zòng 。qīng gài yōng 。lián fēi kòng 。dòu chéng dōng 。hōng yǐn jiǔ lú ,chūn sè fú hán wèng 。xī hǎi chuí hóng 。xián hū yīng sǒu quǎn ,bái yǔ zhāi diāo gōng 。jiǎo xué é kōng 。lè cōng cōng 。
sì huáng liáng mèng 。cí dān fèng 。míng yuè gòng 。yàng gū péng 。guān rǒng cóng 。huái kōng zǒng 。luò chén lóng 。bù shū cóng 。hé biàn rú yún zhòng 。gòng cū yòng 。hū qí gōng 。jiā gǔ dòng 。yú yáng nòng 。sī bēi wēng 。bú qǐng zhǎng yīng ,xì qǔ tiān jiāo zhǒng 。jiàn hǒu xī fēng 。hèn dēng shān lín shuǐ ,shǒu jì qī xián tóng 。mù sòng guī hóng 。

UKiB-hmhhnqt5137591.jpg友情链接 :

成都文化公司   网红经纪   经典文集   中国零食网   日记   剧情   古诗词   同业   成都化妆   模特礼仪   小品大全   游戏身份证号码  
关于我们|网站申明|投稿帮助|意见建议|联系我们